93 788 63 05 · 647 596 044

emi@carrerasdental.com

AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Institut Implantològic de Terrassa, S.L.U. informa que és titular del lloc web.

D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, Institut Implantològic de Terrassa, S.L.U. informa de les següents dades:

RAÓ SOCIAL: Institut Implantològic de Terrassa, S.L.U.
NIF: B64273352
DIRECCIÓ POSTAL: C/ De les Parres, 10. Baixos. 08221 – Terrassa (Barcelona).
DIRECCIÓ ELECTRÒNICA: info@carrerasdental.com
TELÈFONS: 93 788 63 05
OBJECTE PRINCIPAL: Clínica dental

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de Institut Implantològic de Terrassa, S.L.U. confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de Institut Implantològic de Terrassa, S.L.U. totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de la aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de Institut Implantològic de Terrassa, S.L.U. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per Institut Implantològic de Terrassa, S.L.U. per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Institut Implantològic de Terrassa, S.L.U. contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del lloc web.
POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Institut Implantològic de Terrassa, S.L.U no es fa responsable de l’contingut dels llocs web als que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Institut Implantològic de Terrassa, S.L.U declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Institut Implantològic de Terrassa, S.L.U no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

Institut Implantològic de Terrassa, S.L.U es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús de la mateixa, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’ obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Institut Implantològic de Terrassa, S.L.U per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador
necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’Institut Implantològic de Terrassa, S.L.U. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Institut Implantològic de Terrassa, S.L.U.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Institut Implantològic de Terrassa, S.L.U. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines Institut Implantològic de Terrassa, S.L.U.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Institut Implantològic de Terrassa, S.L.U. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l’respecte. Institut Implantològic de Terrassa, S.L.U. té el seu domicili a BARCELONA.

Els contractes celebrats per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

Open chat
1
Vols parlar amb nosaltres?
Carreras Dental
Hola!

En què et podem ajudar?